Žena recyklující plastové láhve do modrého kontejneru na plastový odpad na veřejném místě.

Jak správně třídit odpad? Je to jednoduché. Abyste neztráceli čas, připravili jsme pro vás praktický návod s užitečnými radami. Pojďme se tedy podívat, co obnáší třídění odpadu a co kam patří.

Barevné rozlišení jednotlivých košů

Třídění odpadu se v dnešní společnosti stalo povinnou činností. Většina z nás má představu o tom, jak správně recyklovat, ale mnozí stále vyhazují veškerý odpad do komunálního odpadu. Správné třídění přitom nezabere mnoho času a výrazně pomáhá řešit závažný ekologický problém.

Třídění odpadu co kam patří
Třídění odpadu co kam patří

MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NA PAPÍR

Papír je velmi snadno recyklovatelný materiál. Jeho recyklací šetříme lesy, které všichni potřebujeme k životu. Snižujeme také množství chemických látek, které se při jeho výrobě uvolňují do ovzduší.

PATŘÍ SEM: papír, časopisy, noviny, sešity, kancelářský papír, letáky, katalogy, pohlednice, dopisy, papírové tašky, lepenka a karton, skartovaný papír, papírové krabice a kartony z lepenky.

NEPATŘÍ SEM: mokrý, mastný a špinavý papír, voskovaný papír, použité, mastné nebo znečištěné papírové kapesníky a utěrky, polystyren, alobal, menstruační vložky, tampony, pleny.

Praktické tipy:

 • nepotřebné knihy je lepší darovat/prodat,
 • znečištěný a mokrý papír patří do komunálního odpadu,
 • kartony se vhazují do kontejneru stlačené,
 • lepicí pásky na kartonech není třeba odstraňovat.
Třídění odpadu - papír
Třídění odpadu – papír

ZELENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NA SKLO

Recyklací skla minimalizujeme množství odpadu na skládkách, pomáháme šetřit vzácné zdroje pro jeho výrobu a podporujeme místní ekonomiku.

PATŘÍ SEM: čiré, zelené a hnědé sklo, skleněné láhve, skleněné sklenice, skleněné vázy, skleněné nádoby, střepy z deskového skla, skleněné střepy, mastné skleněné láhve od kuchyňského oleje.

NEPATŘÍ SEM: zrcadlo, plexisklo, autosklo, lepené sklo, drátěné sklo, technické sklo, keramika, porcelán, dlaždice.

Praktické tipy:

 • nálepky, štítky a víčka není třeba odstraňovat, budou separovány nebo spáleny v procesu recyklace,
 • ze skleněných lahví je třeba odstranit plastová víčka,
 • skleněné nádoby od oleje nemyjte, olej vyplavený do vody je problematický pro kanalizační síť, přebytečný kuchyňský olej lze sbírat do PET lahví a následně odvézt do sběrných míst.
Třídění odpadu - sklo
Třídění odpadu – sklo

ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NA PLAST

Recyklací plastů výrazně snižujeme množství odpadu, který končí na skládkách a někdy i v moři. Šetříme také zdroje, jako je energie na těžbu a ropa.

Do žlutých sběrných nádob v některých městech PATŘÍ v rámci kombinovaného sběru také kovové předměty a nápojové kartony. Je třeba dodržovat konkrétní pokyny obcí.

NEPATŘÍ SEM: plasty znečištěné chemikáliemi, plasty znečištěné biologickým odpadem nebo zbytky potravin, tuby od zubní pasty, zubní kartáčky, plasty s příměsí jiných materiálů.

Praktické tipy:

 • plastové láhve a nádoby je třeba vhazovat neznečištěné a stlačené,
 • polystyrenové tácky a obaly od masa a sýrů patří do komunálního odpadu,
 • obaly od léků, které obsahují léky, je třeba odevzdat do lékárny,
 • plastové obaly od kosmetických a čisticích prostředků není třeba vymývat,
 • plasty znečištěné zbytky potravin patří do komunálního odpadu.
Třídění odpadu - plast
Třídění odpadu – plast

HNĚDÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Bioodpad lze zpracovat na kompost, který účinně zlepšuje kvalitu půdy. Pokud bioodpad recyklujeme, snižujeme množství odpadu ukládaného na skládky společně s komunálním odpadem, který je jedním z hlavních zdrojů emisí.

PATŘÍ SEM: zbytky, slupky, odřezky a kousky syrového ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, papírové čajové sáčky, kávová sedlina, kompostovatelné materiály (např. bambusové zubní kartáčky, přírodní mycí houby), zbytky rostlin, shnilé ovoce a zelenina, chléb, pečivo, mouka.

NEPATŘÍ SEM: olej, sádlo, tuky a mastné potraviny, maso, ryby, kosti, psí a kočičí výkaly, mrtvá zvířata, použité pleny, piliny z dřevotřísky.

Praktické tipy:

 • malé kusy textilií ze 100% organické bavlny nebo jiných přírodních tkanin lze vyhazovat do hnědých kontejnerů, ale musí být nebarvené a nebělené,
 • maso, ryby, kosti, použité pleny a velmi plesnivé potraviny patří do komunálního odpadu,
 • pokud máte zahradu, můžete do hnědých košů vhazovat i dřevěný popel, posekanou trávu, listí a drobné větvičky, piliny, nadrcenou kůru ze stromů, plevel.
Třídění odpadu - biologický odpad
Třídění odpadu – biologický odpad

TŘÍDĚNÍ KOVŮ

Kovy bývají v obcích tříděny různými způsoby. Mohou být umístěny do šedých kontejnerů nebo vhozeny do žlutého kontejneru na plasty. Je třeba se řídit pokyny konkrétní obce. Potřebné informace najdete vždy na přední straně kontejneru.

PATŘÍ SEM: kovové obaly, železné konzervy, kovové výrobky, nezálohované plechovky, železné díly, alobal.

NEPATŘÍ SEM: kovové obaly kombinované s jiným materiálem, tuby od krémů a past, kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek.

Třídění odpadu - kov
Třídění odpadu – kov

Jak minimalizovat množství odpadu v domácnosti?

 • Velké množství odpadu tvoří oděvy. Abyste minimalizovali množství odpadu z oblečení, měli byste nakupovat pouze oblečení, které potřebujete, a nepotřebné věci raději darovat než vyhodit.
 • U potravin bychom měli pravidelně kontrolovat datum spotřeby – ty, které je třeba spotřebovat, doporučujeme umístit vpředu na policích. Čerstvého ovoce a zeleniny bychom měli kupovat jen tolik, kolik skutečně potřebujeme – pravidelně kontrolujte jejich množství a stav.
 • Ohleduplnost při nakupování může ušetřit spoustu plastů. Místo mikrotenových sáčků si můžeme na nákupy nosit vlastní tašku a vybírat si potraviny zabalené v recyklovatelných obalech.

Foto: shutterstock.com

Reklama