Plasty v oceánu: Proč tam končí a jak tomu zabránit?

Hromada plastového odpadu na písečné pláži po bouři, ilustrující přímý dopad lidské činnosti na znečištění oceánů.

Plasty v oceánu nejsou novinkou, jde o dlouhodobý problém. Plastový odpad tvoří až 80 % veškerého znečištění moří. V oceánu každoročně končí neuvěřitelných 10 milionů tun plastů. Jak se tam ale všechny dostanou a jaká řešení můžeme přijmout, abychom tomu zabránili?

Plasty v kanalizaci

V některých domácnostech se do záchodu splachují výrobky, které tam nepatří. Patří mezi ně vlhčené ubrousky, vatové tyčinky a další hygienické výrobky, které obsahují plast. Mikroplasty se do vodních toků dostávají i při praní oblečení v pračce. Jsou příliš malé na to, aby je čistírny odpadních vod odfiltrovaly.

Plasty se bohužel přidávají i do mnoha kosmetických výrobků. Při sprchování a mytí rukou se tyto výrobky dostávají přímo do kanalizace a odtud do řek a moří. Patří mezi ně sprchové gely, peelingy na obličej, šampony, zubní pasty atd. Tímto způsobem škodíme nejen přírodě, ale i sami sobě. Škodlivé mikroplasty v moři totiž konzumují mořští živočichové, kteří se dostávají do našeho potravního řetězce.

Řešení: Nesmíme do záchodů splachovat předměty, které tam nepatří. Při nákupu oblečení je lepší dávat přednost materiálům, které neobsahují plasty. Kosmetiku, hygienické výrobky a prací prášky obsahující plasty bychom měli nahradit ekologickými alternativami.

Plasty v oceánu - Plasty v kanalizaci
Plasty v oceánu – Plasty v kanalizaci

Odpadky na ulici

Odpadky pohozené v lese nebo na ulici tam vždy nezůstanou. V lepším případě je odstraňují ochotní dobrovolníci, v horším případě je dešťová voda a vítr odnášejí do potoků, řek a kanalizace. Odtud následně končí v oceánu.

Řešení: Měli bychom zvýšit povědomí lidí o důsledcích znečišťování životního prostředí. Pomoci by mohlo také zvýšení trestů a sankcí pro ty, kteří pravidla porušují.

Plasty v oceánu - Odpadky na ulicích
Plasty v oceánu – Odpadky na ulici

Odpad z pláží

Mnoho odpadků končí v moři také z pláží, kde lidé tráví svůj volný čas. Pokud po sobě zanechají plastové tašky, příbory nebo lahve s vodou, je téměř jisté, že tento odpad skončí v oceánu. Pomůže tomu buď vítr, nebo příliv a odliv.

Řešení: Veřejnost by si měla více uvědomovat důsledky svého chování na životní prostředí. Je důležité, aby byly plážové koše pravidelně vyprazdňovány. Pomoci může také používání ekologických alternativ plastových výrobků.

Plasty v oceánu - Odpad z pláží
Plasty v oceánu – Odpad z pláží

Přímé vyhazování odpadů do oceánu

Velkou část odpadu v moři vytvářejí lidé, kteří žijí v jeho okolí nebo jsou na něm závislí. V mořích se nachází velké množství vyhozeného rybářského náčiní nebo odpadu z lodí a lodních plošin.

Řešení: Rybářské náčiní a odpad z lodí je třeba odvézt do sběrného dvora. V oblastech s vysokým výskytem znečištění moří by mělo být k dispozici více kontejnerů na tento druh odpadu.

Plasty v oceánu - Přímé vyhazování odpadů do moře
Plasty v oceánu – Přímé vyhazování odpadů do oceánu

Nesprávné nakládání s odpady

Některé země, které produkují velké množství plastového odpadu, posílají svůj odpad do jiných zemí, zejména do Asie. Tyto země se potýkají se špatnou situací v oblasti nakládání s odpady. V některých z těchto zemí navíc vůbec neprobíhá sběr odpadu.

Odpad zde obvykle končí ve spalovnách nebo na otevřených skládkách v pobřežních oblastech. Odtud je plastový odpad větrem nebo dešťovou vodou odnášen dále do oceánu.

Řešení: Země by měly spolupracovat na vytvoření globálních norem pro recyklaci a nakládání s odpady. Problém pomohou řešit také zákazy a nařízení, například zákaz používání jednorázových plastových výrobků v zemi, která produkuje nadměrné množství odpadu a nedokáže jej eticky zlikvidovat nebo recyklovat.

Plasty v oceánu - Špatné nakládání s odpady
Plasty v oceánu – Nesprávné nakládání s odpady

Pozor na některé společnosti

Bylo zjištěno několik případů, kdy společnosti nelegálně vyhazovaly plastový odpad přímo do vody. Příkladem je společnost Formosa v Texasu, která nelegálně vysypala miliardy plastových granulí přímo do zálivu Lavaca. Ne všichni znečišťovatelé jsou postaveni před soud, ale stejného jednání se dopouští mnoho společností.

Řešení: Zvýšený dohled a kontrola ze strany státních orgánů. Měla by se také zvýšit výše pokut a přísnost sankcí za nelegální likvidaci odpadu, aby to podniky dostatečně odradilo.

Plasty v oceánu
Plasty v oceánu

Foto: shutterstock.com

Reklama

Rubriky

Vytvořte si svůj vysněný domov a žijte v souladu s vesmírem. Inspirujte se, bavte se a tvořte s námi!

Rustikální Styl

Bydlení

přenosné ohniště

Zahrada a balkon

Zdravý životní styl - meditace

Lifestyle a zdraví

Zero Waste uklízení

Rady a tipy

Homespring

Magazín o bydlení a životě

© 2023 Omnipress Magazine