Pohled na parkoviště s řadou ojetých vozidel, symbolizující důležitost pečlivé kontroly a vyřízení všeho potřebného při jejich koupi.

Při koupi ojetého vozidla je důležité nejen najít ten správný automobil za správnou cenu, ale také se ujistit, že vozidlo je ve stavu odpovídajícím jeho věku a ceně. Tento proces zahrnuje mnohem více než jen vizuální prohlídku a testovací jízdu. Klíčové jsou pečlivé kontroly dokumentů vozidla, prověření identifikátorů vozidla, důkladné ověření v databázích kradených vozidel, komplexní vizuální inspekce interiéru, karoserie, motoru, podvozku a samozřejmě testování všech elektrických součástí.

Navíc je nutné vyřešit i povinné ručení, které je základem legálního provozu vozidla na veřejných komunikacích. Tento článek poskytne ucelený přehled toho, co všechno je třeba zkontrolovat a vyřídit při koupi ojetiny, aby se zamezilo případným budoucím problémům a zbytečným výdajům. Důkladná příprava a informovanost mohou znamenat rozdíl mezi výhodnou koupí a nákupem, který byste mohli litovat.

Dokumenty vozidla

Základem je kontrola všech dokumentů k vozidlu. To znamená, že byste měli mít k dispozici servisní knížku, původní kupní smlouvu a další dokumenty související s historií vozidla. Když se podíváme hlouběji na důležitost a obsah dokumentů, které by měl každý potenciální kupující ojetého vozidla pečlivě prozkoumat, narazíme na řadu specifických typů dokumentů, které mohou poskytnout cenné informace. Důkladná kontrola a pochopení těchto dokumentů vám mohou ušetřit nemalé náklady a problémy v budoucnu.

 • Servisní knížka je základním dokumentem, který vypovídá o pravidelném servisním záznamu ojetého vozidla. Zde najdete data a podrobnosti o všech servisních prohlídkách, opravách a údržbě, které byly na vozidle provedeny. Tento dokument je klíčový pro ověření, zda bylo vozidlo pravidelně a správně udržováno.
 • Původní kupní smlouva dokládá první prodej vozidla od výrobce nebo dealera k prvnímu majiteli. Obsahuje informace o datu prodeje, ceně a základních údajích o vozidle. Tento dokument je užitečný pro ověření původu vozidla a jeho věku.
 • Doklady o emisních testech potvrzují, že vozidlo splňuje stanovené emisní normy. Tyto dokumenty jsou důležité nejen z právního hlediska, ale také pro posouzení celkového stavu a účinnosti motoru vozidla.
 • Záznamy z pojišťoven nebo specializovaných databází, které obsahují informace o případných haváriích nebo pojistných událostech, vám mohou poskytnout přehled o minulých nehodách, do kterých bylo vozidlo zapojeno. Tato historie je nezbytná pro odhalení možných skrytých poškození, která nejsou viditelná při standardní vizuální prohlídce.
 • Protokoly z pravidelných technických kontrol (například STK) obsahují důležité informace o technickém stavu ojetého vozidla a jeho schopnosti projít státními technickými prohlídkami. Tyto dokumenty vypovídají o bezpečnosti vozidla a o tom, zda splňuje všechny legislativní požadavky.
 • Doklad o zaplacení vozidlové daně dokazuje, že na vozidle neváznou žádné daňové dluhy. Je to důležité zejména v případě, že by vozidlo mělo být registrováno v jiné zemi nebo převedeno na nového majitele.

Identifikátory vozidla

Ověření identifikátorů vozidla je klíčovým krokem při kontrole ojetiny. Tyto unikátní kódy nám umožňují ověřit, zda jsou všechny části vozidla původní a zda vozidlo nebylo neoprávněně upraveno nebo sestaveno z různých vozidel. Zde je podrobnější pohled na klíčové identifikátory a postup jejich kontroly:

VIN (Vehicle Identification Number)

VIN, neboli identifikační číslo vozidla, je unikátní kód přidělený každému vozidlu výrobcem. Měl by být vyražen na několika místech vozidla pro snadnou identifikaci. Typicky jej najdete:

 • Na palubní desce u řidiče, viditelné skrze čelní sklo zvenčí.
 • Na rámu nebo prahu dveří řidiče, kde jsou informace o vozidle.
 • Někdy také na motoru nebo jiných hlavních součástech.

Kontrola, zda VIN na všech těchto místech odpovídá, je základním předpokladem pro potvrzení pravosti vozidla.

Kód motoru

Kód motoru je dalším důležitým identifikátorem, který byste měli zkontrolovat. Tento kód najdete obvykle vyražený přímo na motoru a měl by být zaznamenán ve velkém technickém průkazu vozidla. Shoda těchto údajů potvrzuje, že motor v vozidle je původní, nebo byl vyměněn za motor stejného typu schváleného výrobcem.

Výrobní údaje na sklech

Výrobní údaje na sklech, včetně roku výroby a identifikačního kódu výrobce, jsou často umístěny v rohu nebo na okraji každého skla vozidla. Tyto informace vám mohou pomoci odhalit, zda byla některá skla nahrazena. Pokud skla nesou různé výrobní kódy nebo data, je to indikátor možných oprav po nehodách nebo neautorizovaných zásahů.

Výrobní údaje na sklech automobilu, které poskytují informace o původu a možných výměnách, klíčové při kontrole ojetého vozidla.
Výrobní údaje na sklech automobilu, které poskytují informace o původu a možných výměnách, klíčové při kontrole ojetého vozidla.

Prověření v databázích

Prověření ojetého vozidla ve veřejně dostupných databázích kradených vozidel je zásadním krokem, který může odhalit informace, jež mají klíčový význam pro vaše rozhodnutí o koupi. Kromě ověření, zda vozidlo nebylo odcizeno, mohou tyto databáze poskytnout i další podrobnosti, které pomohou lépe pochopit historii a aktuální stav vozidla. Zde jsou některé z klíčových informací, které můžete z těchto záznamů získat:

 • Informace o krádeži – Základním údajem je samozřejmě ověření, zda vozidlo není evidováno jako ukradené. To zahrnuje nejen vozidla, která byla nedávno odcizena, ale také starší případy, kdy vozidlo nebylo zatím nalezeno a vráceno majiteli.
 • Historie vozidla – Některé databáze nabízejí podrobnější historii vozidla, včetně předchozích registrací, změn majitelů a možná i záznamů o servisních prohlídkách. Tyto informace mohou být užitečné pro posouzení, jak vozidlo bylo v minulosti udržováno.
 • Údaje o haváriích – Informace o případných haváriích nebo poškozeních vozidla mohou být také součástí databázových záznamů. To zahrnuje údaje o vážných nehodách, které mohly ovlivnit strukturální integritu vozidla nebo jeho bezpečnostní vlastnosti.
 • Odhalení původu vozidla – Databáze mohou obsahovat informace o zemi původu vozidla, což je důležité pro identifikaci vozidel, která byla importována z jiných zemí. To může mít vliv na dostupnost náhradních dílů nebo specifika údržby.
 • Záznamy o financování – Některé databáze poskytují informace o tom, zda na vozidlu neváznou nesplacené úvěry nebo leasingy. Koupě takového vozidla by mohla znamenat převzetí finančních závazků předchozího majitele.
 • Kontrola značek a modelů – V databázích můžete ověřit shodu výrobního čísla (VIN) s konkrétní značkou a modelem vozidla. Toto je klíčové pro odhalení případů, kdy bylo VIN neoprávněně změněno nebo když vozidlo bylo sestaveno z částí různých modelů.

TIP: Prověřit vozidlo můžete na následujících stránkách: Evidence Policie České republiky, Cebia, Carvertical.

Vizuální prohlídka interiéru

Vizuální prohlídka interiéru ojetého vozidla je neocenitelným nástrojem při posuzování jeho minulého užívání a celkového stavu. Vedle zjevných indikátorů, jako jsou ošoupaný volant, pedály nebo sedačky, existují další detaily, které mohou poskytnout hlubší pohled do historie a způsobu užívání vozidla.

Opotřebovaná tlačítka a jejich význam

Pokud jsou tlačítka a ovládací prvky výrazně opotřebené, ale tachometr ukazuje relativně nízký počet kilometrů, může to být jasný indikátor, že došlo k manipulaci s tachometrem. Naopak, pokud interiér vypadá téměř nepoužitě, ale vozidlo má na tachometru zaznamenán vysoký počet kilometrů, může to naznačovat, že došlo k výměně celého interiéru nebo jeho částí kvůli původnímu špatnému stavu. Toto může být náznakem, že vozidlo prošlo velmi drsným zacházením nebo nedostatečnou údržbou.

Opotřebovaná tlačítka na dveřích auta, ukazují na časté používání a měla by být zkontrolována při koupi ojetiny.
Opotřebovaná tlačítka na dveřích auta, ukazují na časté používání a měla by být zkontrolována při koupi ojetého vozidla.

Škrábance a opotřebení v kufru

Škrábance nebo opotřebení v kufru vozidla mohou být známkou toho, že v minulosti bylo auto využíváno k přepravě těžkých nebo objemných materiálů. Pokud je těchto známek mnoho, může to naznačovat, že vozidlo bylo častěji využíváno pro firemní nebo komerční účely, než k rodinnému využití. Tento typ užití obvykle znamená intenzivnější a drsnější zacházení s vozidlem, což může mít vliv na jeho celkový stav a odolnost.

Kufr vozidla s viditelným opotřebením a škrábanci, což je důležité zkontrolovat při koupi ojetého auta.
Kufr vozidla s viditelným opotřebením a škrábanci, což je důležité zkontrolovat při koupi ojetého auta.

Stav a čistota interiéru

Celkový stav a úroveň čistoty interiéru mohou také poskytnout cenné informace o tom, jak předešlý majitel k vozidlu přistupoval. Čistý a dobře udržovaný interiér obvykle odráží pečlivé a zodpovědné zacházení s vozidlem. Naopak, zanedbaný a špinavý interiér může být známkou nedbalosti a může naznačovat možné zanedbání i v další údržbě ojetého vozidla.

Opotřebení specifických částí interiéru

Specifické známky opotřebení mohou odhalit více o způsobu užívání auta. Například velmi opotřebené sedadlo řidiče nebo opotřebení na určitých částech koberce mohou naznačovat dlouhé hodiny strávené za volantem, což může být typické pro profesionální řidiče nebo pro vozidla používaná na dlouhé trasy.

Při vizuální prohlídce interiéru je tedy důležité být pozorný k široké škále detailů, které mohou odhalit nejen předešlé užívání vozidla, ale také přístup majitele k jeho údržbě a zacházení. Tyto informace mohou být rozhodující při hodnocení celkové kvality a očekávané životnosti vozidla. Je důležité srovnávat míru opotřebení s údaji na tachometru a celkovým stavem vozidla. Pokud jsou tato opotřebení a údaje v nesouladu, je to důvod k dalšímu prověření. V takovém případě je vhodné zvážit další kontrolu vozidla odborníkem nebo se o vozidlo dále nezajímat.

Prohlídka karoserie při koupi ojetého vozidla

Při prohlídce karoserie ojetého vozidla je důležité věnovat pozornost nejen viditelným plochám, ale také detailně prozkoumat skrytější části, kde se mohou ukrývat známky opotřebení, koroze, nebo dokonce oprav po havárii. Níže jsou uvedené klíčové body, na které byste měli během prohlídky karoserie dbát.

 • Záhyby a spoje – Specifická místa, jako jsou záhyby karoserie a spoje jednotlivých dílů, mohou skrývat podezřelé známky, které běžně při rychlé prohlídce přehlédnete. Podezřelé spoje mohou být indikací oprav po nehodě. V těchto místech se často objevují nepravidelnosti, které neodpovídají původnímu výrobnímu standardu.
 • Prostor kufru – Pod čalouněním v kufru a v oblastech, kde jsou svařované díly, je také třeba provést důkladnou kontrolu. Jakékoli svařované díly, které působí neobvykle nebo nesouzní s původní výrobní technologií, mohou signalizovat, že vozidlo prošlo rozsáhlými opravami po poškození. Koroze v místech, jako je podlaha kufru nebo prostor pro uložení rezervního kola, je varovným signálem, který naznačuje problémy s pronikáním vody a nedostatečnou ochranou před korozi.
 • Stav koroze – Koroze na vozidle může být přítomna v mnoha oblastech a je důležité pečlivě kontrolovat nejen viditelné povrchy, ale také méně přístupná místa. Koroze v nečekaných oblastech, jako jsou spodní části dveří, prahy, nebo vnitřní části blatníků, může být známkou závažnějších problémů se stavem karoserie.
 • Lak a barevnost – Rozdíly v barevnosti laku na různých částech karoserie mohou odhalit předchozí opravy nebo výměny dílů. Je důležité prohlédnout vozidlo za denního světla, aby byly tyto rozdíly dobře viditelné. Někdy může být obtížné rozpoznat malé odchylky v odstínech, ale jakékoli zjevné rozdíly by měly být považovány za potenciální červenou vlajku.

Prohlídka motoru

Prohlídka motoru je zásadním krokem při posuzování celkového stavu ojetého vozidla. Aniž byste byli odborníci na automechaniku, existuje několik klíčových aspektů, na které můžete během této prohlídky zaměřit pozornost, aby vám pomohly odhalit potenciální problémy.

 • Odstranění krytky motoru – Nebojte se požádat prodejce nebo personál autobazaru, aby odstranili krytku motoru. Tento krok vám umožní nahlédnout pod povrch a získat realističtější představu o stavu motoru. Krytky motoru jsou často čištěny a vyleštěny, aby vozidlo vypadalo lépe, ale skutečný stav motoru a jeho komponent lze posoudit pouze po jejich odstranění.
 • Kontrola koroze a spojů – Důkladně prozkoumejte motor a jeho okolí na přítomnost koroze, která by na motoru neměla být. Zvláště dbejte na spoje a svary, kde by měl být kov čistý a bez známek rezivění. Přítomnost rezivých skvrn nebo koroze může být známkou zanedbávané údržby nebo problémů s pronikáním vody.
 • Poslech zvuku motoru – Zvuk motoru může mnohé prozradit o jeho zdravotním stavu. Požádejte, aby byl motor nastartován, a poslouchejte jakýkoliv neobvyklý hluk, klepání nebo chřestění, které by mohlo naznačovat opotřebení nebo poškození interních komponent. Stabilní, rovnoměrný běh motoru bez podezřelých zvuků je dobrým znakem, zatímco nepravidelný chod nebo neobvyklé zvuky vyžadují další odborné posouzení.
 • Barva kouře z výfuku – Pozorujte také barvu kouře vydávaného z výfuku po startu motoru a během jeho chodu. Modrý nebo černý kouř může signalizovat problémy, jako je spalování oleje nebo nadměrné množství paliva v spalovací komoře, což může ukazovat na nutnost oprav.
 • Vizuální stav a čistota – Celkový vizuální dojem motorového prostoru také napovídá o úrovni péče, kterou vozidlo obdrželo. Motorový prostor by neměl být přemíra znečištěný nebo zanedbaný. Ačkoliv čistota není vždy ukazatelem technického stavu, vozidlo, které bylo dobře udržované, obvykle vykazuje vyšší míru čistoty i v motorovém prostoru.

Tato základní kontrola motoru vám může poskytnout cenné informace před nákupem ojetého vozidla a pomoci identifikovat potenciální problémy, které by mohly vyžadovat nákladné opravy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo nejasností je vždy nejlepší obrátit se na odborníka pro detailní technickou kontrolu.

Funkčnost elektrických součástí

Je dobré otestovat všechny elektrické součásti vozidla, jako jsou stahování oken, centrální zamykání či klimatizace. Nezapomeňte vyzkoušet i rádio a stěrače. Důvodů, proč je taková kontrola důležitá, je několik:

 • Odhalení skrytých problémů – Elektrické součásti mohou skrývat problémy, které nejsou na první pohled viditelné. Například nefunkční stahování oken nebo problémy s centrálním zamykáním mohou signalizovat poškození elektrického obvodu nebo jiných souvisejících komponent.
 • Bezpečnost a pohodlí – Funkční elektrické součásti nejen zvyšují pohodlí při používání vozidla, ale mohou mít také přímý vliv na bezpečnost. Například plně funkční světlomety, brzdová světla a směrovky jsou zásadní pro bezpečnou jízdu, zatímco efektivní klimatizace může být klíčová pro udržení komfortu a soustředěnosti při řízení, zejména na dlouhých trasách nebo v extrémních klimatických podmínkách.
 • Náklady na opravy – Nefunkční elektrické komponenty mohou značně zvýšit náklady na opravy po zakoupení vozidla. Vzhledem k tomu, že diagnostika a oprava elektrických systémů mohou být složité a časově náročné, je dobré mít představu o stavu těchto systémů předem, abyste se vyhnuli neočekávaným výdajům.
 • Indikátor celkového stavu vozidla – Funkčnost elektrických součástí může být také dobrým indikátorem celkového stavu a úrovně údržby vozidla. Vozidlo, ve kterém jsou všechny elektrické komponenty v dobrém pracovním stavu, pravděpodobně prošlo pravidelnou a kvalitní údržbou.
 • Potvrzení odpovídající hodnoty vozidla – Kontrola a testování elektrických součástí vám může pomoci lépe posoudit, zda je požadovaná cena vozidla odpovídající. Pokud najdete mnoho malých nebo i větších problémů, můžete tyto informace využít v jednáních o ceně nebo se rozhodnout hledat jiné vozidlo, které bude v lepším stavu.

Vizuální prohlídka podvozku

Prohlídka podvozku je klíčová část předkupní kontroly ojetého vozidla, a je důležité vědět, že jako potenciální kupující máte plné právo požadovat takovou kontrolu. Tato část inspekce nemá být vnímána jako zbytečné zdržení, ale jako důležitý krok k zajištění, že vozidlo, které zvažujete k nákupu, je v dobrém technickém stavu. Zde jsou konkrétní místa a aspekty, na které se během prohlídky podvozku zaměřit:

 • Nápravy a zavěšení: Zkontrolujte známky opotřebení nebo poškození. Hledejte případné známky netěsností nebo rezavění, které by mohly naznačovat problémy nebo dřívější opravy.
 • Systém výfuku: Zkontrolujte výfukový systém na přítomnost koroze nebo děr, což by mohlo naznačovat, že je nutná jeho výměna nebo oprava. Dále se podívejte na to, zda není výfuk někde nevhodně připevněn nebo volný.
 • Převodovka a motor: Zkontrolujte oblasti okolo motoru a převodovky na přítomnost úniků oleje nebo jiných kapalin. Malé kapky nebo film na povrchu mohou být přijatelné, ale větší úniky naznačují problémy.
 • Pneumatiky: Prohlédněte si pneumatiky na nerovnoměrné opotřebení, které může signalizovat problémy s geometrií vozidla, zavěšením nebo potřebu vyvážení kol.
 • Brzdy: Zkontrolujte brzdové kotouče na přítomnost silného opotřebení nebo vyrytí, což může naznačovat, že brzdy potřebují výměnu nebo servis.
 • Podlaha vozidla a prahy: Hledejte známky koroze nebo poškození, které by mohlo být důsledkem nehody nebo dlouhodobé expozice vlhkosti.
 • Úniky kapalin: Jakékoli kapaliny kapející z vozidla nebo stopy kapalin na podvozku jsou červenou vlajkou. Barva a umístění úniku vám může pomoci identifikovat, o jakou kapalinu se jedná (např. olej, chladicí kapalina, brzdová kapalina). Zde je přehled běžných automobilových kapalin a jejich charakteristických vlastností:
  • Čerstvý motorový olej má obvykle světle až tmavě hnědou barvu. S opotřebením a stárnutím se barva může změnit na tmavší hnědou až černou. Úniky motorového oleje jsou často viditelné blízko motoru nebo na spodní straně vozidla pod motorem.
  • Chladicí kapalina (antifreeze) může být v různých barvách, včetně zelené, modré, žluté nebo růžové, v závislosti na typu použité kapaliny. Únik chladicí kapaliny se obvykle nachází v přední části vozidla, kde je chladič, nebo může být vidět kapání pod motorovým prostorem.
  • Brzdová kapalina má obvykle světle žlutou až hnědou barvu v závislosti na jejím stáří a stupni opotřebení. Úniky brzdové kapaliny se mohou vyskytnout v blízkosti kol nebo podvozku, kde jsou brzdové systémy umístěny.
  • Převodový olej je typicky červené barvy pro automatické převodovky a může mít světle až tmavě hnědou barvu pro manuální převodovky. Úniky z automatické převodovky jsou často viditelné pod vozidlem v oblasti mezi motorem a hnacími koly.
  • Kapalina servořízení je obvykle červená nebo růžová, ale může být i hnědá s opotřebením. Úniky této kapaliny jsou často lokalizovány blízko přední části vozidla, kde se nachází servořízení.

Pamatujte, že při prohlídce podvozku je důležité zachovat si objektivitu a realistická očekávání vzhledem k věku a historii vozidla. Pokud objevíte některé z výše uvedených problémů, může být rozumné požádat o profesionální posouzení od kvalifikovaného mechanika nebo zvážit další vyjednávání o ceně vozidla.

Testovací jízda

Testovací jízda je jedním z nejdůležitějších kroků při koupi ojetého vozidla, protože odhalí mnoho o jeho technickém stavu, komfortu a ovladatelnosti. Při této jízdě je klíčové vozidlo důkladně otestovat v co nejširším spektru situací a jízdních režimů, aby se odhalily potenciální problémy nebo nedostatky. Zde jsou specifické aspekty, na které se zaměřit:

 • Různé rychlosti: Vyzkoušejte vozidlo při nízkých, středních a vysokých rychlostech, abyste zjistili, jak se chová při různém zatížení motoru.
 • Zrychlení a brzdění: Pozorujte, jak vozidlo reaguje na zrychlení a jak efektivně dokáže zabrzdit. Plynulé zrychlení bez netypických zvuků a vibrací a efektivní brzdění jsou známkou dobrého technického stavu.
 • Jízda na různých površích: Jezděte na hladkých silnicích, ale také na nerovných cestách nebo přes výmolky, abyste posoudili, jak dobře vozidlo tlumí nárazy a jak stabilní je jeho jízda na různých površích. Všímejte si, zda nejsou slyšet neobvyklé hluky z podvozku.
 • Neobvyklé zvuky: Během jízdy pozorně naslouchejte jakýmkoli netypickým zvukům, jako jsou vrzání, klepání nebo škrábání, které mohou ukazovat na potenciální problémy s podvozkem, brzdami nebo jinými součástmi vozidla.
 • Testování brzd: Věnujte zvláštní pozornost brzdám, zkoušejte mírné i prudké brzdění, abyste zjistili, zda jsou brzdy spolehlivé a zda vozidlo při brzdění netáhne na jednu stranu, což by mohlo naznačovat problém s brzdovým systémem.
 • Ovladatelnost a stabilita: Zkuste, jak se auto chová v zatáčkách a při změnách směru jízdy. Vozidlo by mělo být stabilní, řízení přesné a bez nežádoucího „volna“.

Kupní smlouva a předávací protokol

Správné pochopení a zpracování kupní smlouvy a předávacího protokolu je zásadním krokem při koupi ojetého vozidla. Tyto dokumenty nejenže legalizují převod vlastnictví, ale také poskytují jasný přehled o technickém stavu vozidla v momentě prodeje. Zde přečtěte, proč je důležité důkladně si je prohlédnout a na co si dát pozor:

 1. Vadu, která není zapsaná v protokolu, můžete reklamovat: Jestliže zjistíte problém, který nebyl v předávacím protokolu uveden, máte právo tuto vadu reklamovat. To znamená, že můžete požadovat opravu, náhradu nebo dokonce odstoupení od kupní smlouvy, pokud je problém dostatečně závažný. To je jeden z hlavních důvodů, proč byste měli pečlivě zkontrolovat, zda jsou všechny známé i potenciální problémy vozidla řádně zaznamenány.
 2. Dejte si na čas a protokol si nechte vytisknout: V dnešní digitální době je běžné, že vám prodejci mohou chtít předávací protokol ukázat na tabletu nebo počítači. Nicméně je vždy lepší mít fyzickou kopii, kterou si můžete v klidu prohlédnout, aniž byste cítili tlak rychle podepsat. Tímto způsobem máte možnost si vše pečlivě přečíst, zkontrolovat přítomnost všech důležitých informací a ujistit se, že s obsahem dokumentů plně souhlasíte.
 3. Podrobný popis technického stavu: Kupní smlouva a předávací protokol by měly obsahovat podrobný popis technického stavu vozidla, včetně všech vědomých vad. Tento popis poslouží jako základ pro jakékoli budoucí reklamace nebo diskuze o stavu ojetého vozidla. Pokud není něco uvedeno, teoreticky se předpokládá, že v době prodeje problém neexistoval.
 4. Důležitost pečlivé prohlídky: Před podpisem jakýchkoliv dokumentů je klíčové si vozidlo pečlivě prohlédnout a všechny nalezené problémy nechat zaznamenat do předávacího protokolu. To zajistí, že nebudete následně zodpovědní za opravy problémů, které jste nezpůsobili (třeba v případě výměny auta za jiný).

Povinné ručení

Povinné ručení je základním typem pojištění, které musí mít každé motorové vozidlo v provozu na veřejných komunikacích podle zákona. Toto pojištění kryje škody způsobené třetím osobám a je nezbytné pro legální provoz vozidla. Při jeho výběru je důležité zvážit několik klíčových aspektů:

Výhody porovnání nabídek

 • Finanční úspora: Porovnáním nabídek od různých pojišťoven můžete výrazně ušetřit. Ceny se mohou lišit na základě různých faktorů, včetně historie řidiče a typu vozidla.
 • Přizpůsobené krytí: Některé pojišťovny nabízejí doplňkové služby nebo speciální balíčky, které mohou lépe vyhovovat vašim potřebám. Porovnáním si můžete vybrat nejen nejvýhodnější cenu, ale také nejlepší krytí pro vaše specifické požadavky.
 • Zvláštní akce a slevy: Pojišťovny často nabízejí speciální akce, slevy pro nové klienty, nebo výhody pro ty, kteří kombinují více typů pojištění. Porovnáním nabídek můžete těchto výhod využít.

TIP: Přečtěte si článek: Proč a jak zařídit povinné ručení online?

Na co si dát pozor

 • Povinné krytí: Zákon stanovuje minimální výši krytí, které musí povinné ručení poskytovat. Ujistěte se, že pojištění, které si vyberete, splňuje nebo překračuje tyto minimální požadavky.
 • Doplňkové služby: Zvažte, zda potřebujete doplňkové služby, jako je asistenční služba, právní ochrana nebo pojištění skel. Tyto služby mohou zvýšit cenu pojistky, ale zároveň poskytnout větší pohodlí a bezpečí.
 • Případné vyloučení: Důkladně si přečtěte podmínky pojištění a všímejte si vyloučení z pojištění. Některé situace nebo typy škod mohou být z krytí vyloučeny.

TIP: Porovnat a uzavřít povinné ručení můžete zde.

Výběr povinného ručení by neměl být ponechán na poslední chvíli nebo odbyt bez náležité pozornosti. Věnování času porovnání nabídek a pochopení, co přesně vaše pojistka kryje, je klíčové pro zajištění, že budete mít v případě nehody dostatečnou ochranu.

Tip na závěr

Při koupi ojetého vozidla je důležité nejen pečlivě zkontrolovat všechny uvedené aspekty, ale také zvážit možnosti financování. Pokud jste živnostník, může být pro vás zajímavé využít úvěr pro živnostníky, který nabízí řadu výhod. Tento typ úvěru vám může poskytnout potřebnou finanční flexibilitu a umožnit nákup vozidla bez okamžitého výdaje velké částky peněz. Nezapomeňte však pečlivě porovnat nabídky a vybrat úvěr, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a finančním možnostem. Dobře zvolený úvěr vám může usnadnit nejen samotný nákup, ale i budoucí provoz a údržbu vozidla.

Foto: vlastní

Reklama