Detailní pohled na spletené ruce rodiny, symbolizující rodinnou modlitbu nebo společnou duchovní aktivitu.

Modlitba mnohým z nás pomáhá najít klid, útěchu a spojení s duchovním světem. V tomto článku se vás pokusíme inspirovat příklady modliteb, které můžete použít v běžných dnech i v náročných životních situacích. Jedním z takových příkladů je modlitba k Charbelovi nebo Otčenáš. Pokud vás zajímá, jak se modlit za uzdravení nebo jak se modlit růženec, čtěte dál.

Jak se modlit ráno (ranná modlitba)

Naše těla a hlavy jsou nejspokojenější ráno. Proto je ranní modlitba jednou z nejmocnějších. Když se probudíme, naše mysl není zahlcena myšlenkami, které se nahromadily během dne. Ranná modlitba je skvělým způsobem, jak začít nový den s vděčností, radostí a láskou. Pomůže vám soustředit se během dne na věci, které jsou skutečně důležité. Oblíbená je například ranní modlitba k Duchu svatému nebo Otčenáš:

„Duchu svatý, děkuji ti, že jsem se probudil do dalšího krásného dne. Jsem vděčný za zpěv ptáků, krásu slunečního světla a další Boží výtvory. Pomoz mi prožít tento nádherný den v pokoji, radosti a vděčnosti. Dej mi sílu soustředit se na věci, které přinášejí užitek a radost mně i mým blízkým. Amen.“

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“

Jak se modlit rano ranna modlitba
Jak se modlit ráno (ranná modlitba)

Jak se modlit večer (večerní modlitba)

Večer je ideální čas poděkovat Bohu za uplynulý den a ztišit mysl před spánkem. Večerní modlitba může zahrnovat poděkování za dobré věci, které se vám během dne přihodily, a lítost nad situacemi, v nichž jste zhřešili a ztratili vnitřní pokoj. Poproste Boha, aby vám dal více síly zvládat obtížné situace a stres v nadcházejících dnech. Pokud chcete, můžete během večerní modlitby pokleknout před svatým obrázkem nebo držet v ruce nějaký posvátný předmět:

„Pane, děkuji ti za dnešní den, za hezké chvíle strávené s rodinou a blízkými. Prosím tě, abys mi odpustil všechny hříchy, kterých jsem se během dneška dopustil. Přijmi tento odcházející den ke své cti a ke spáse mé duše a dopřej mi hluboký spánek, abych zítra mohl poctivě vykonávat svou práci a sloužit ti.“

Jak se modlit vecer vecerni modlitba
Jak se modlit večer (večerní modlitba)

Jak se modlit za děti (modlitba za děti)

Děti jsou darem od Boha a je přirozené, že se o ně rodiče obávají. Modlitbou za své děti můžete pro ně udělat mnoho. Pokud cítíte strach, požádejte Boha, aby vaše děti chránil prostřednictvím modlitby. Můžete použít například tuto modlitbu:

„Chválím tě, Bože, a věřím, že máš všechno pod kontrolou. Modlím se k tobě, abys ochránil mé dítě. Dej, aby bylo zdravé, a pomáhej mu v těžkých životních situacích. Děkuji ti za mé dítě a prosím, ochraňuj ho v každé oblasti jeho života. Amen.“

Jak se modlit za deti modlitba za deti
Jak se modlit za děti (modlitba za děti)

Jak se modlit za manžela (modlitba za manžela)

Ženy mají přirozený strach o své muže stejně jako o své děti. Modlitba za manžela má značnou sílu a je projevem velké lásky, oddanosti a podpory. Nemusíte se modlit pouze za ochranu svého manžela. Existuje řada modliteb, které vám mohou pomoci zvládnout obtížnější období v manželství a posílit vzájemné vztahy.

„Pane Ježíši, dnes tě prosím, abys kolem mého manžela vytvořil ochranný plášť. Doprovázej ho na všech jeho cestách a pomáhej mu dělat správná rozhodnutí. Pomáhej mu v jeho práci, dej mu moudrost a poznání. Drahý Bože, děkuji ti za mého manžela a naše manželství. Odevzdávám ti svého manžela, své manželství, svou rodinu i sebe ve jménu Ježíše. Nechť se stane tvá vůle v nebi i na zemi. Amen.“

Jak se modlit za manzela modlitba za manzela
Jak se modlit za manžela (modlitba za manžela)

Jak se modlit za uzdravení (andělská modlitba za uzdravení)

Pokud se ve vašem životě nebo v životě vašich blízkých objeví zdravotní problémy, je dobré věnovat nějaký čas modlitbě za uzdravení. Poskytne vám to útěchu ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebujete. Nejsilnější modlitba za uzdravení je ta, která je upřímná a vychází ze srdce. Jednou z takových modliteb je andělská modlitba za uzdravení ke svatému Charbelovi:

„Svatý Charbeli, věřím, že Bůh koná zázraky každý den, a chválím ho a věřím v uzdravením, která vykonal. Prosím, modli se za mého přítele před jeho trůnem, aby mu všemohoucí Pán pomohl uzdravit se z jeho nemoci. Prosím tě, abys mému příteli dal pokoj, sílu a víru v uzdravení. Děkuji ti, svatý Charbel, že jsi vyslyšel tuto modlitbu. Amen.“

Jak se modlit ruzenec Modlitba ruzence
Jak se modlit růženec – Modlitba růžence

Modlitba růžence

Růženec je krásná a hluboká modlitba, která má své specifické postupy a symboliku. Opakování růžencových modliteb vás má zklidnit a pomoci vám vstoupit do ticha. Dříve bylo zvykem při modlitbě růžence klečet, ale v dnešní době se lidé modlí i vsedě. Až si vyberete vhodnou polohu, vezměte do rukou růženec a postupujte podle tohoto návodu:

  1. Začněte tím, že se požehnáte: ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
  2. 1x Věřím v Boha
  3. 1x Otče náš
  4. 3x Zdrávas Maria
  5. 1x Sláva Otci
  6. Začátek prvního desátku: 1x Otče náš, 10x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci.
  7. Modlitby opakujte až do posledního desátku.

Foto: shutterstock.com / depositphotos.com

Reklama